img_4716

สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน

rte
  • ขณะนี้ แหล่งข่าวบางแห่งรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยที่อาจสร้างความวิตกกังวล เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับการปฏิวัติ การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ “กลุ่มเสื้อแดง” ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงค่ายทหารในหลายจังหวัด และการประกาศก่อตั้ง “กองทัพประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นเหตุให้สถานการณ์การเมืองวุ่นวายมากขึ้น  จำเป็นต้องชี้แจงสภาพการณ์ที่แท้จริงให้ทราบโดยทั่วกัน
  • สถานการณ์ในภาพรวม แม้กลุ่มผู้ชุมนุมจะยังประท้วงอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องย้ำว่า ชีวิตความเป็นอยู่และธุรกิจในประเทศไทยยังดำเนินตามปกติ ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถสร้างความสงบมั่นคงและปฏิบัติหน้าที่โดยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อประเทศไทยโดยรวม
  • อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏว่ามีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นก่อนการตัดสินคดี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังการชุมนุมในเดือนเมษายน 2552 จำนวนผู้สนับสนุนกลุ่มเสื้อแดงลดลง ทำให้แกนนำกลุ่มอาจพยายามหาวิธีรวบรวมผู้สนับสนุนให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มบรรลุเป้าหมาย
  • สำหรับข่าวเกี่ยวกับการปฏิวัตินั้นไม่มีมูลความจริง ตามที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่จะก่อการปฏิวัติ เพราะประเทศไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ผู้บัญชาการทหารบกปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการก่อปฏิวัติอย่างชัดเจน และกล่าวว่า ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ
  • สำหรับการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลหรือการชุมนุมประท้วงอื่นๆ นั้น รัฐบาลชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่า ประชาชนสามารถชุมนุมประท้วงโดยสันติเพราะเป็นการกระทำที่ประชาชนมีสิทธิทำได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจกฎหมาย ในส่วนนี้ รัฐบาลมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้ดำเนินไปอย่างสันติและเป็นระเบียบ ด้วยเหตุนี้กลุ่ม นปช. จึงสามารถจัดการชุมนุมได้ เท่าที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น แต่หากกลุ่มผู้ชุมนุมกระทำการใดที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีการดำเนินคดีต่อไป
  • สำหรับการก่อตั้ง “กองทัพประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ตามที่ได้มีรายงานข่าวแกนนำกลุ่ม นปช. อดีตนายทหารและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเดินทางไปเข้าพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ประเทศดูไบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 การกระทำดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีการใหม่ของกลุ่มเพื่อสั่นคลอนความสงบเรียบร้อย และนำความสับสนวุ่นวายมาสู่การเมืองไทย รัฐบาลจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุรุนแรง และสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยไว้ได้ กรณีที่เกิดเหตุรุนแรงอันขัดต่อข้อกฎหมาย จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม